Kontakt

070-773 50 90

Johnny Kratz

070-755 51 14

Anders Eriksson

070-774 49 70

Jörgen Wiklund

076-830 04 87

David Magnerot

073-650 46 90

Albin Sjöberg

076-94 65 114

Nicklas Berg

070-773 50 90

Johnny Kratz

Johnny har 10 års erfarenhet inom svagström, och jobbar idag främst med, tele, data, passage och larm.

070-755 51 14

Anders Eriksson

Anders har 25 års branschvana, och jobbar med alla inom företaget förekommande uppgifter.

070-774 49 70

Jörgen Wiklund

Jörgen är Cant-certifierad installatör, med 45 år i branschen. Jörgen jobbar idag riktat mot ljud och bild-installationer, parabol, kabel-TV.

 

076-830 04 87

David Magnerot

David är teletekniker med inriktning på installation och driftsättning av bl.a inbrottslarm, passagesystem.

David är specialist på RCO, SPC och har bra erfarenhet av OMNIS.

073-650 46 90

Albin Sjöberg

Albin är teletekniker med inriktning på installation och driftsättning av bl.a inbrottslarm, passagesystem, brandlarm mm.

:albin.sjöberg@svagstromsbyran.se

076-94 65 114

Nicklas Berg

Nicklas är teletekniker med inriktning på installation och driftsättning av bl.a inbrottslarm, passagesystem, brandlarm mm.