Kontakt

019-225771

Johnny Kratz

019-225772

Anders Eriksson

019-225773

David Magnerot

019-225774

Jörgen Wiklund

019-225775

Albin Sjöberg

019-225776

Nicklas Berg

019-225771

Johnny Kratz

Johnny har 10 års erfarenhet inom svagström, och jobbar idag främst med, tele, data, passage och larm.

Certifierad Behörig ingenjör – Inbrottslarm enligt SSF 1016.

019-225772

Anders Eriksson

Anders har 25 års branschvana, och jobbar med alla inom företaget förekommande uppgifter.

019-225773

David Magnerot

David är teletekniker med inriktning på installation och driftsättning av bl.a inbrottslarm, passagesystem.

David är specialist på RCO, SPC och har bra erfarenhet av OMNIS.

Certifierad Behörig ingenjör – Inbrottslarm enligt SSF 1016.

019-225774

Jörgen Wiklund

Jörgen är Cant-certifierad installatör, med 45 år i branschen. Jörgen jobbar idag riktat mot ljud och bild-installationer, parabol, kabel-TV.

 

019-225775

Albin Sjöberg

Albin är teletekniker med inriktning på installation och driftsättning av bl.a inbrottslarm, passagesystem, brandlarm mm.

:albin.sjöberg@svagstromsbyran.se

019-225776

Nicklas Berg

Nicklas är teletekniker med inriktning på installation och driftsättning av bl.a inbrottslarm, passagesystem, brandlarm mm.