Vi som jobbar här

070-773 50 90

Johnny Kratz

070-755 51 14

Anders Eriksson

070-732 99 44

Mattias Reimfelt

070-774 49 70

Jörgen Wiklund

076-830 04 87

David Magnerot

070-773 50 90

Johnny Kratz

Johnny har 10 års erfarenhet inom svagström, och jobbar idag främst med, tele, data, passage och larm.

070-755 51 14

Anders Eriksson

Anders har 25 års branschvana, och jobbar med alla inom företaget förekommande uppgifter.

070-732 99 44

Mattias Reimfelt

Mattias har mångårig erfarenhet av svagströms- och installationsbranchen. Mattias jobbar idag med alla typer av installationer såsom brandlarm, inbrottslarm, kösystem, fiber m.m.

070-774 49 70

Jörgen Wiklund

Jörgen är Cant-certifierad installatör, med 35 år i branschen. Jörgen jobbar idag riktat mot ljud och bild-installationer, parabol och kabel-TV.

076-830 04 87

David Magnerot

David är teletekniker med inriktning på installation och driftsättning av bl.a inbrottslarm, passagesystem.